Wyższa Szkoła Pedagogiczna Techniczna w Koninie category image

Wyższa Szkoła Pedagogiczna Techniczna w Koninie

Studia

ul. Powstańców Wlkp 16

62-510 Konin

Kupony rabatowe

Oferta nie udostępnia kuponów

Opis działalności

Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie, powstała w 2007 roku. 
Jej założycielem jest mgr inż. Wanda Musiał.

Cel powstania Uczelni
We współczesnym świecie coraz większe znaczenie mają wiadomości z zakresu techniki i informatyki. Specjaliści z tych dziedzin coraz intensywniej są poszukiwani na rynku pracy. Wychodząc naprzeciw rynkowym tendencjom stworzyliśmy warunki do studiowania kierunków technicznych oraz pedagogicznych, które są zawsze potrzebne i aktualne w kształceniu i rozwijaniu umiejętności i kompetencji młodego człowieka.

Misja Uczelni
Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie jest uczelnią kształcącą kadry na potrzeby rynku. Misją uczelni jest nowoczesne kształcenie studentów na potrzeby społeczeństwa i gospodarki. Szczególny akcent kładziemy na wysoką jakość działania, która umożliwi kształcenie wysokowykwalifikowanych, kreatywnych kadr, zdolnych do tworzenia nowych wartości.

Wizja i strategia Uczelni

Uczelnia, którą tworzymy winna poprzez realizację procesu kształcenia:
1) Stwarzać właściwe dla rozwoju intelektualnego i merytorycznego studentów warunki kształcenia szczególnie w zakresie ich kompetencji i kreatywności.
2) Doskonalić metody kształcenia.
3) Wspomagać swych absolwentów w poszukiwaniu pracy.
4) Reagować w swych działaniach na potrzeby lokalnego rynku pracy.
5) Stwarzać satysfakcjonujące warunki pracy dla kadry dydaktycznej.

Uczelnia jako wspólnota studentów, nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjno-technicznych gwarantuje prawo do wyrażania swoich myśli ocen i przekonań, jednocześnie stwierdza, iż nie mogą one być w sprzeczności z zasadami etyki, poszanowania praw obywatelskich i praw człowieka.

Poszerz swoje horyzonty i zdobądź nowe umiejętności    

Centrum Studiów Podyplomowych przy Wyższej Szkole Pedagogiczno - Technicznej w Koninie oferuje studia podyplomowe, które pozwolą  podwyższać kwalifikacje, zdobywać nowe umiejętności i poszerzać wiedzę. To także propozycja dla tych, którzy myślą o zmianie profilu zawodowego lub chcą się przekwalifikować.Wyższa Szkoła Pedagogiczno - Techniczna w Koninie
przy współpracy z Kujawską Szkołą Wyższą we Włocławku 
zaprasza na studia II stopniaWyższa Szkoła Pedagogiczno - Techniczna w Koninie
sprawuje patronat naukowy
nad Uniwersytetem III Wieku Fundacji Ekspert Kujawy 

 Od 2007 roku Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu prowadziła Akademię Seniora, 
w ramach której osoby starsze mogły korzystać z szeregu zajęć, mających na celu podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji ogólnych. Po sukcesach dotychczasowych działań,
a także na skutek obserwowanego zapotrzebowania na tego rodzaju formy wsparcia, Zarząd Fundacji wyszedł z zamiarem podniesienia Akademii Seniora do rangi Uniwersytetu III Wieku.  
 

Podstawowym celem Uniwersytetu III Wieku Fundacji Ekspert - Kujawy jest:

  • upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych,
  • aktywizacja intelektualna, psychiczna i społeczna osób starszych,
  • poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów,
  • angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska,
  • podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów.


Konińska Akademia Dziecięca
KONIŃSKA AKADEMIA DZIECIĘCA została powołana w 2009 r. celu promowania nauk ścisłych
i humanistycznych wśród dzieci w wieku 7-12 lat. Program zajęć porusza tematy z różnych dziedzin nauki, rozwija zainteresowania, intelekt i ciekawość poznawczą poprzez naukę i zabawę. Zajęcia zorganizowane sąw formie ćwiczeń i wykładów z prezentacją, doświadczeniami przy czynnym udziale dzieci. Prowadzone przez nauczycieli akademickich w salach wykładowych Wyższej Szkoły Pedagogiczno – Technicznej w Koninie pozwolą dzieciom poczuć się prawdziwymi studentami. Konińska Akademia Dziecięca działa w cyklu jednego roku akademickiego, który składa się z dwóch semestrów. W każdym semestrze zaplanowano od 3 do 5 spotkań- odbywać się one będą w soboty (minimum raz w miesiącu)
w godzinach dopołudniowych. Każdy student otrzymuje od akademii legitymację, która jest także indeksem. Ukończenie Konińskiej Akademii Dziecięcej poświadczone jest dyplomem, który wręczony zostaje po ostatnim wykładzie na uroczystym zakończeniu roku akademickiego Konińskiej Akademii Dziecięcej.

         Pierwszy Uniwersytet Dziecięcy powstał w 2002 roku w Tybindze. Jego ideą było zainteresowanie dzieci nauką poprzez atrakcyjne i zrozumiałe pokazanie różnych zjawisk i praw otaczającego nas świata. Również w Polsce, w największych miastach akademickich powstały podobne uniwersytety m.in. w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Opolu.Studia podyplomowe w WSPT szansą dla Ciebie!

Dziekanat
ul. Powstańców Wlkp. 16
62-510 Konin
tel: (0 63) 245 70 08

Rekrutacja
(0 63) 245 70 08
dziekanat@wspt.pl

Komentarze i oceny

Dziękujemy za Twoją opinie.

Niepoprawne dane

Dodaj ocenę

Zaloguj się aby dodawać komentarze

Kupony rabatowe

Aktualnie brak kuponów do wyświetlenia.