Polityka prywatności


Agencja Media Planet z siedzibą w Sochaczewie przy ul. 600-lecia 25a/21, 96-500
Sochaczew, posługująca się numerem NIP 837-181-69-12, REGON 362128521, jako
Administratora danych – Operator Platformy konin.poleca.to jako Administrator
danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), jest świadom zagrożeń wynikających z faktu
przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem sieci Internet. Korzystanie z usług
Platformy czasami (tylko w przypadku wzięcia udziału w konkursie) wiąże się z koniecznością
podania danych osobowych. Szanujemy Państwa prywatność i z tego też powodu
przedstawiamy naszą polityką prywatności dotyczącą przetwarzania powierzonych nam
danych osobowych. Z niniejszego dokumentu dowiedzą się Państwo m.in. jakie dane
osobowe zbieramy oraz w jakim celu są one wykorzystywane. Wskażemy także stosowane
przez nas sposoby kontaktu a także informacje dotyczące możliwości zmiany, poprawiania i
usuwania danych osobowych. Wierzymy, iż zawarte poniżej informacje pozwolą Państwu na
uzyskanie pełnego obrazu naszej polityki przetwarzania danych.

Jakie dane zbieramy?


Platforma konin.poleca.to świadczy usługi określone w Regulaminie korzystania z
Prawniczego Serwisu Internetowego . W związku z powyższym zbieramy dane w sposób
aktywny (dane osobowe podawane przez Użytkowników) i bierny (zbierane automatycznie
przez serwer).

Dane zbierane automatycznie


Podczas Państwa wizyt na naszych stronach internetowych automatycznie są zbierane dane
dotyczące tych wizyt przez nasz serwer lub programy służące do analizy zachowań (web
analytics), w szczególności oznaczenia identyfikujące (login lub inne nadane przez
Operatora), adres IP, nazwa przeglądarki, system operacyjny, informacje o rozpoczęciu,
zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z naszych stron internetowych i usług.

W jaki sposób wykorzystujemy dane?


Przekazane przez Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celu prawidłowego wykonania
usług, z których Państwo korzystają lub zamierzają skorzystać. W szczególności podawane
przez Państwa dane są wykorzystywane w celu rejestracji i logowania podczas brania udziału
w konkursach.

Podane przez Państwa dane osobowe nie są przekazywane żadnym osobom trzecim bez
Państwa zgody.
W pozostałym zakresie Państwa dane mogą zostać udostępnione i przekazane wyłącznie na
żądanie uprawnionych organów państwowych w przypadkach wyraźnie wskazanych
przepisami prawa, np. organom ścigania czy kontrolerom Generalnego Inspektora Danych
Osobowych.

Zmiana, poprawianie, usuwanie danych osobowych


Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zapewniamy Państwu swobodny dostęp do
danych osobowych, ich zmianę, poprawianie oraz usuwanie. Dostęp, zmiana, poprawianie
oraz usuwanie danych osobowych mogą Państwo dokonywać w dowolnym czasie poprzez
Konto Użytkownika po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu. W każdym jednak przypadku
wszelkie informacje odnośnie dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwanie swoich danych
osobowych uzyskają Państwo kontaktując się z naszym Biurem– emali biuro@poleca.to
Pliki "cookies"

Co to są pliki cookies?


Cookies, czyli popularnie zwane ciasteczka (z języka angielskiego cookie oznacza ciasteczko)
to niewielkie pliki tekstowe (txt.) wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie
użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie
informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane
najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających
logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Jakie funkcje spełniają cookies?


Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego
łączności ze stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może bez problemu
poznać adres IP użytkownika, a także na przykład sprawdzić jakie strony przeglądał on przed i
po wejściu na jego witrynę. Ponadto właściciel serwera może sprawdzić jakiej przeglądarki
używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony.
Warto jednak zaznaczyć, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi
strony, a jedynie z komputerem połączonym z internetem na którym cookies zostało
zapisane (służy do tego adres IP).

Jak wykorzystujemy informacje z cookies?


Zazwyczaj dane wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania konkretnego
użytkownika przez serwer, dzięki czemu może on wygenerować przeznaczoną dla niego

stronę. Umożliwia to na przykład dostosowanie serwisów WWW, obsługi logowania,
koszyków zakupowych w internetowych sklepach itp. Jak to wygląda w praktyce?
Otóż serwer dzięki zapisywanym plikom cookies może sprawdzić, czy z danego komputera
oddany został głos w sondzie. Ponadto dostosowuje na przykład reklamę znajdującą się na
stronie WWW tak, aby nie wyświetlała się wielokrotnie dla tego samego użytkownika.
Oprócz tego, możemy zamieścić, lub zezwolić podmiotowi zewnętrznemu na zamieszczenie
plików cookies na Państwa urządzeniu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
naszej Witryny. Pomoże to nam monitorować i sprawdzać działanie naszej Witryny.
Podmiotami tymi mogą być między innymi Google lub PBI Gemius, które zbierają dla nas
potrzebne dane.
Użytkownik może jednak ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie
zapisywały się na jego dysku, albo automatycznie usuwały w określonym czasie. Ustawienia
te mogą więc zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików
cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
przesłaniu na urządzenie użytkownika. Niestety w konsekwencji może to prowadzić do
problemów z wyświetlaniem niektórych witryn, czyli na przykład wielokrotnego wyświetlania
tych samych banerów reklamowych.

Zabezpieczenie danych osobowych


W celu zminimalizowania zagrożeń jakie wiążą się z nieuprawnionym dostępem do zbiorów
danych osobowych dokładamy starań, aby zapewnić właściwy poziom ochrony prywatności i
bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Narzędzia, którymi posługujemy się dla
zapewnienia ochrony danych osobowych zostały dobrane tak, by zapewnić należytą ochronę
przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami prawa. W oparciu o
przyjęte rozwiązania nasi pracownicy sprawują stały nadzór nad procesem przetwarzania
danych udzielając upoważnień tylko w przypadkach i zakresie, w jakim jest to niezbędne dla
niezakłóconego świadczenia usług zgodnie z Regulaminem. W powyższym zakresie
wykorzystujemy w szczególności szyfrowane protokoły SSL a także zabezpieczenie centrum
danych z kontrolą dostępów i szyfrowaniem haseł.