Konińska Izba Gospodarcza category image

Konińska Izba Gospodarcza

Instytucja pozarządowa

ul. Zakładowa 11

62-510 Konin

Kupony rabatowe

Opis działalnościpowstała z inicjatywy miejscowych przedsiębiorców na zebraniu założycielskim w dniu 28.06.1990 roku zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym w Koninie.

Konińska Izba Gospodarcza jest instytucją pozarządową, zrzeszającą podmioty gospodarcze oraz gminy miejskie i wiejskie. Od początku swojego istnienia KIG podejmuje działania zmierzające do rozwoju przedsiębiorczości w nowoczesnych formach organizacyjnych, gromadzi i rozpowszechnia informacje dotyczące nawiązywania kooperacji gospodarczej w kraju i za granicą, udziela podmiotom gospodarczym pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych. Wszystkie działania izby ukierunkowane są na wspieranie i promocję firm członkowskich, ale nie tylko, bowiem w wielu organizowanych przez nią imprezach uczestniczą także firmy niezrzeszone.


Usługi KIG


SZKOLENIA

 

Nasza oferta to szereg profesjonalnych szkoleń oraz kursów skierowanych zarówno do pracowników firm zrzeszonych w Izbie, jak i do osób zarządzających firmami. Odbywają się w ramach regularnego kalendarza.

Nieustannie ulepszamy ofertę w odpowiedzi na ciągle zmieniające się trendy i zapotrzebowanie na podnoszenie kwalifikacji. Do najważniejszych możemy zaliczyć cykliczne seminaria i warsztaty z ZUS, US, PIP. Niezwykle ważnym elementem działalności KIG jest współpraca firm z samorządami.

 

INFORMACJA

 

Usługi informacyjne obejmujące zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz programami i formami wsparcia MSP, z zakresu prawa, marketingu, finansów, podatków, ubezpieczeń, promocji itp.

 

DORADZTWO

 

Prowadzimy szeroko zakrojoną działalność doradczą dla przedsiębiorców, instytucji i osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej. Zajmujemy się także kompleksową obsługą w zakresie ochrony danych osobowych.

 

LEGALIZACJA DOKUMENTÓW HANDLOWYCH

 

Działalność legalizacyjna dokonywana jest w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej. Usługa legalizacyjna obejmuje różnego rodzaju dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym, od dokumentów autorstwa wnioskodawcy, świadectw i zaświadczeń urzędów państwowych i samorządowych, do poświadczeń autentyczności kopii, kserokopii dokumentu na podstawie okazanego oryginału włącznie.

 

INTEGRACJA

 

KIG jest inicjatorem wielu imprez integracyjnych, m.in. rejsów konińskiego biznesu, rajdów rowerowych, festynów gospodarczych, konferencji tematycznych oraz współorganizatorem wraz z Miastem Konin targów przedsiębiorczości.

 

OŚRODEK MEDIACYJNY

 

Postępowanie mediacyjne odbywa się przy udziale mediatora wpisanego na listę Stałych Mediatorów Ośrodka. Sesje mediacyjne odbywać się będą  w siedzibie Ośrodka, tj. w siedzibie Konińskiej Izby Gospodarczej lub w innym wyznaczonym miejscu.

Współpraca

Konińska Izba Gospodarcza prowadzi stałą współpracę z izbami przemysłowo-handlowymi w Polsce i w innych państwach:

Krajowa Izba Gospodarcza, 
Wielkopolska Izba Przemysłowo - Handlowa, 
Turecka Izba Gospodarcza, 
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych 
Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa we Frakfurcie nad Odrą, 
Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa, 
Polsko-Włoska Izba Gospodarcza 
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie 
Kolska Izba Gospodarcza 
Współpraca ta polega na wymianie informacji nt. aktualnych usług, ofert współpracy przedsiębiorstw oraz wymianie baz danych z wykazem firm będących członkami izb. KIG współpracuje także z samorządami gminnymi. W ramach tych kontaktów KIG promuje działania gmin oraz podmiotów gospodarczych działających na ich terenie podczas targów czy misji zagranicznych.

Wśród innych instytucji współpracujących z KIG należy wymienić:

Urząd Miejski w Koninie, 
Starostwo Powiatowe w Koninie, 
Naczelną Organizację Techniczną NOT, 
Izbę Celną w Poznaniu, 
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie, 
Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, 
Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych "Lewiatan", 
Fundację im. Piotra Janaszka "PODAJ DALEJ".

Komentarze i oceny

Dziękujemy za Twoją opinie.

Niepoprawne dane

Dodaj ocenę

Zaloguj się aby dodawać komentarze

Kupony rabatowe